ZALT


Skaper bærekraftig vekst – en klype salt av gangen
Tre kvinner står bak det fantastiske selskapet Zalt på Zanzibar. Sammen med de lokale salt-farmerne på Pemba, Zanzibars nest største bebodde øy, lokale myndigheter og investorer, har de skapt suksess-bedriften Zalt.De produserer naturlig soltørket og hundre prosent økologisk havsalt fra Zanzibar.
De har videreutviklet det som tidligere kun ble produsert som grovsalt, til rent gourmetsalt og salt med en rekke forskjellige smaker og andre krydder fra krydderøyene.
Prosessen med denne videreforedlingen fra grovsalt til gourmetsalt gir arbeidsplasser og inntekt til en rekke kvinner på Zanzibar.
At kvinner har mulighet til å komme i lønnet arbeid er viktig for all kvinnefrigjøring. Dette gir kvinner inntekt, uavhengighet og verdighet. Kvinnene som jobber for Zalt er stolte av arbeidsplassen sin.Zalt har skapt økonomisk vekst på en bærekraftig måte for salt-dyrkerne og deres familier på Pemba. Kvaliteten på saltet er så høy at det nå brukes av samtlige finere restauranter og hoteller på øygruppen.

Vi beundrer kvinner som Stephi, Lise og Rachel i Zalt som satser på lokale ressurser, ivaretar flere tusen år gamle håndverkstradisjoner som det å tørke havsalt er, og investerer i en bærekraftig fremtid for noen av de fattigste samfunnene på Zanzibar.

Vi er stolte av å kunne tilby deres produkter i nettbutikken. Når du kjøper en pose Zalt, kjøper du ikke bare salt, men investerer i et helt samfunn.

Les mer om den fantastiske bedriften Zalt her: